Erhan Ballıeker

Xamarin.Forms ConfinstaApp Sample Bölüm 1

Selamlar,

Bir önceki yazımda paylaştığım geçtiğimiz haftalarda .Net Conf 2018 Istabul event inde Xamarin.Forms un gücünü gösterme amaçlı yapmış olduğum uygulamanın kod taraflarına bakacağımızı söylemiştim. Bunun içinde bayağı talep geldi doğrusu.

Şimdi tek tek bu sayfaların ve kodlarının üzerinden geçelim. Son yazımda eklediğim sırayla ekranların üzerinden geçelim.

Öncelikle şunu belirteyim, uygulama Tabbed template i üzerine kuruldu.

Capture

public partial class MainPage : TabbedPage
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
    } 
  }

kod behind tarafında pek birşey yok gördüğünüz üzere. Xaml tarafına baktığımız da durum şöyle;

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TabbedPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
      xmlns:views="clr-namespace:ConfinstaApp.Views"
      x:Class="ConfinstaApp.Views.MainPage">
  <TabbedPage.Children>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="6.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="7.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedCategoryView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="8.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="2.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedActivityView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="12.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:ProfileView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
  </TabbedPage.Children>
</TabbedPage>

Yukarıda gördüğünüz gibi her 5 adet NavigationPage var. Her birinin Icon, Title ve argument yani göstereceği sayfa olarak da proje içerisinde oluşturmuş olduğum ContentPage lerin isimleri mevcut. Bu isimleri views:FeedView şeklinde göstermemizi sağlayan da yukarıda tanımladığımız namespecimiz :

xmlns:views=”clr-namespace:ConfinstaApp.Views”

Bunların dışında bu uygulamanın ana navigasyonunu belirlediğimiz bu sayfada daha da farklı şeyler yok.

Uygulamamızın App.xaml tarafında açılış sayfası olarak bu TabbedPage i miz set edilmiş durumda. İlk açılacağı sayfada xaml tarafına eklediğiniz ilk NavigationPage oluyor.

 public App()
    {
      InitializeComponent();
      MainPage = new MainPage();
    }

Uygulamanın ana çatısını gördükten sonra gelelim sayfalarımıza.

İlk sayfamız FeedView sayfamız.  Bu sayfanın xaml tarafını bakalım ve üzerinden konuşalım. Ekrandaki tüm akış aslında tek bir Grid içerisinde. 2 satır lı bu grid in içerisinde en üstte kullanıcıların yuvarlak profil imajlarının olduğu horizontal bir scrollView diğer satırda da bir ListView var. List view ın içerisinde DataTemplate  olarak 6 satırlık bir Grid var. Burada ki tek trik olan satır 2. satır. Çünkü burada farklı durumlara göre farklı içerikler basıyorum. Bunları ne şekilde yönettiğimi hemen aşağıda codebehind tarafına ve viewmodel tarafına geçince açıklayacağım. Ama aslında özetle bu satır da üst üste konulmuş,

 • ImageView
 • CarouselView
 • VideoView

var. Bunların hangisinin gösterilip hangisin gizleceneği de bu ListView Datasource olarak  verdiğim CardItem ismindeki sınıfın propertylerine bağlı. Bu kadar.

<NavigationPage.TitleView>
    <StackLayout HorizontalOptions="FillAndExpand" Orientation="Horizontal" Padding="10,0,10,0" Spacing="10">
      <Image Source="1ss.png" HorizontalOptions="StartAndExpand" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
      <Label Text="Confinsta" FontSize="Medium" TextDecorations="Underline" FontAttributes="Bold" HorizontalOptions="CenterAndExpand" VerticalOptions="Center" Margin="0,0,25,0"/>
      <Image Source="17.png" HorizontalOptions="End" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
      <Image Source="3ss.png" HorizontalOptions="End" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
    </StackLayout>
  </NavigationPage.TitleView>

  <ContentPage.Content>
    <Grid>
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="80"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <ScrollView Orientation="Horizontal" Grid.Row="0" HorizontalScrollBarVisibility="Never">
        <StackLayout Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10">
          <StackLayout>
            <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/72.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
            <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="portraits" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Black"></Label>
          </StackLayout>
          <StackLayout>
            <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/1.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
            <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="women" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Black"></Label>
          </StackLayout>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/25.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/48.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/86.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/72.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/1.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/25.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/48.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/86.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
        </StackLayout>
      </ScrollView>

      <ListView x:Name="ItemsListView" 
           Grid.Row="1"
           ItemsSource="{Binding CardItems}"
           SelectionMode="None"
           SeparatorVisibility="None"
           HasUnevenRows="true"
           RefreshCommand="{Binding LoadCardItemsCommand}"
           IsPullToRefreshEnabled="true"
           IsRefreshing="{Binding IsBusy, Mode=OneWay}"
           CachingStrategy="RecycleElement">
        <ListView.ItemTemplate>
          <DataTemplate>
            <ViewCell Appearing="ViewCell_Appearing">
              <Grid RowSpacing="5">
                <Grid.RowDefinitions>
                  <RowDefinition Height="50"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="320"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                </Grid.RowDefinitions>

                <!--ROW 1-->
                <StackLayout Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10,5,10,5" HorizontalOptions="FillAndExpand">
                  <controls:CircleImage BorderThickness="2" 
                           BorderColor="#33ccff" 
                           Source="{Binding ProfileImageUrl}" 
                           Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

                  <Label Text="{Binding Name}" 
                      FontSize="Small" 
                      TextColor="Black"
                      VerticalOptions="Center"></Label>

                  <Image HorizontalOptions="EndAndExpand" WidthRequest="22" HeightRequest="20" Aspect="AspectFit" Source="10.png">
                    <Image.GestureRecognizers>
                      <TapGestureRecognizer Tapped="MenuTapped"></TapGestureRecognizer>
                    </Image.GestureRecognizers>
                  </Image>
                </StackLayout>
                
                <!--ROW 2 Image, Slide or Video (indicator and error label for video errors and loadings.)-->
                <Image Grid.Row="1"
                    Source="{Binding ImageUrl}"
                    IsVisible="{Binding IsSinglePhotoPost}"
                    Aspect="AspectFill"
                    BackgroundColor="Black">
                  <Image.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>
                  </Image.GestureRecognizers>
                </Image>

                <forms:VideoView x:Name="videoView"
                         Grid.Row="1" 
                         IsVisible="{Binding IsVideoPost}"
                         HorizontalOptions="FillAndExpand"
                         VerticalOptions="FillAndExpand"
                         AspectMode="AspectFill">
                  <forms:VideoView.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>  
                  </forms:VideoView.GestureRecognizers>
                </forms:VideoView>

                <carousel:CarouselViewControl x:Name="carouselView"
                               Orientation="Horizontal" 
                               InterPageSpacing="0" 
                               ShowIndicators="True"
                               IndicatorsShape="Circle"
                               IndicatorsTintColor="White"
                               CurrentPageIndicatorTintColor="Black"
                               Grid.Row="1" 
                               IsVisible="{Binding IsMultiPhotoPost}"
                               ItemsSource="{Binding PhotosItemsSource}">
                  <carousel:CarouselViewControl.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <Image 
                          Source="{Binding PhotoUrl}"
                          Aspect="AspectFill"
                          BackgroundColor="Black"></Image>
                    </DataTemplate>
                  </carousel:CarouselViewControl.ItemTemplate>
                  <carousel:CarouselViewControl.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>
                  </carousel:CarouselViewControl.GestureRecognizers>
                </carousel:CarouselViewControl>

                <ActivityIndicator Grid.Row="1"
                          VerticalOptions="Center"
                          Color="Black"
                          HorizontalOptions="Center"
                          IsVisible="{Binding IsVideoBuffering}"
                          IsRunning="{Binding IsVideoBuffering}"></ActivityIndicator>

                <Label Text="There is an error occured while loading the video" 
                    Grid.Row="1"
                    IsVisible="{Binding ErrorOnVideoLoadBindable}"
                    FontSize="Small" 
                    TextColor="Gray"
                    VerticalOptions="Center"
                    HorizontalOptions="Center"></Label>

                <!--ROW 3 function buttons-->
                <StackLayout Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10,0,10,0">
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="2.png"></Image>
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="5.png"></Image>
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="3.png"></Image>

                  <Image HorizontalOptions="EndAndExpand" WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="4.png"></Image>
                </StackLayout>

                <!--ROW 4 like count label-->
                <Label Grid.Row="3"
                    Text="{Binding LikeCount, StringFormat='{0} likes'}" 
                    IsVisible="{Binding HaveLike}" 
                    FontSize="Micro" 
                    Margin="10,0,10,0"
                    TextColor="Black"></Label>

                <!--ROW 5 Showcase command-->
                <StackLayout Grid.Row="4" IsVisible="{Binding HaveComment}" Spacing="10" Padding="10,0,10,0" Orientation="Horizontal">
                  <Label
                    Text="{Binding ShowcaseComment.Name}" 
                    MinimumWidthRequest="100"
                    FontSize="Micro" 
                    FontAttributes="Bold"
                    TextColor="Black"></Label>

                  <Label
                    Text="{Binding ShowcaseComment.Comment}" 
                    FontSize="Micro" 
                    LineBreakMode="TailTruncation"
                    MaxLines="2"
                    TextColor="Black"></Label>
                </StackLayout>

                <!--ROW 6 More Comment Selection-->
                <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="{Binding CommentCount, StringFormat='View all {0} comments'}" 
                    IsVisible="{Binding HaveMoreComment}" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Gray"></Label>

              </Grid>
            </ViewCell>
          </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
      </ListView>
    </Grid>

Uygulamanın FeedView sayfasında herşey aslında aşağıdaki 3 model üzerinden dönüyor. INotifyPropertyChanged imlplemente etmiş bir CardItem ve buna bağlı CardComment ve Photos sınıfları mevcut. FeedView gösterilmek üzere örneğin kolaylıktan çıkmaması için 3 farklı post tipi düşündüm.

Bir Card yani FeedView da listelenecek herbir görsel şu 3 tiptten biri olabilir.

 • Tek fotoğraflı içerik
 • Birden çok fotoğralı içerik
 • Video lu içerik

Bu üçü şuan kod tarafında hardcoded gömülmüş durumda. Bu tabii ki daha doğru bir yazılım pattern i uygulanarak çözülmeli gerçek hayat örneğinde çünkü her yeni gelecek olan içerik tipi için benim xaml ve .cs taraflarına çok d okunmyor olmam lazım. Ama dediğim gibi bu Confinsta App in amacı tamamen önyüz de nelerin ne kadar hızlı yapılabileceğini göstermek olduğundan buralara takılmayınız.

  public class CardItem : INotifyPropertyChanged
  {
    public string ProfileImageUrl { get; set; }
    public string ImageUrl { get; set; }
    public string VideoUrl { get; set; }

    private bool isVideoBuffering;
    public bool IsVideoBuffering
    {
      get => isVideoBuffering;
      set
      {
        isVideoBuffering = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private bool errorOnVideoLoad;

    public bool ErrorOnVideoLoad
    {
      get { return errorOnVideoLoad; }
      set
      {
        errorOnVideoLoad = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }


    public string Name { get; set; }
    public int LikeCount { get; set; }
    public List<CardComment> Comments { get; set; }
    public List<Photos> PhotosItemsSource { get; set; }
    public bool IsSinglePhotoPost { get; set; }
    public bool IsVideoPost { get; set; }
    public bool IsMultiPhotoPost { get; set; }
    public bool ErrorOnVideoLoadBindable => ErrorOnVideoLoad && IsVideoPost;

    public CardComment ShowcaseComment => Comments?.FirstOrDefault() ?? new CardComment();
    public bool HaveComment => Comments?.Count > 0;
    public bool HaveMoreComment => Comments?.Count > 1;
    public bool HaveLike => LikeCount > 0;
    public int CommentCount => Comments != null ? Comments.Count : 0;

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    public void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = "")
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }

  }

  public class CardComment
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Comment { get; set; }
  }

  public class Photos
  {
    public string PhotoUrl { get; set; }
    public string Title { get; set; }
  }

Yukarıdaki 3 modelin ve FeedView sayfasının arasında bir FeedViewModel ilimiz olacak. Hemen aşağıda onu da paylaşacağım ama bundan önce size FeedView un .cs tarafında neler bunları göstereyim.

Video oynatma işlemi için MediaManager pluginini kullandığımı söylemiştim. Genel olarak .cs tarafında 3 field ım var. Biri ViewModel in kendisi. Initialize edip, BindingContext e atıyorum, xaml tarafında Bindingleri buradan yöneteceğim. Biri IPlaybackController MediaManager a ait bir interface ki aslında CrossMediaManager.Current.PlaybackController olarak atanmış.

Bir diğeri de ListView içerisinde her bir item gösterilirken sakladığım o an ki CardItem. Bunu dışarıda tanımlayıp aşağıda ViewCell_Appearing event inde her bir yeni item geldiğinde değiştiriyor olmamın tek sebebi, PlayBackControllerın status_changed inde o anki statuse göre bazı propertylerini değiştirmek. Mesela video load olurken bir hata olduğunda, uygulama üzerinde video bastığım yerde “Yüklenirken bir hata oluştu” demek için bir label var ve bu label ın görünüp görünmemesi CardItem daki ErrorOnVideoLoadBindable propertysine bağlı, yada aynı şekilde video yüklenirken tam ortada bir ActivityIndicator göstereceğim, video nun load olduğunu göstermek için, bunun için de CardItem IsVideoBuffering properysinin değerini bu statuschanged anında değiştirip, önyüzde activity indicator ın görünüp görünmeyeceğini kontrol ediyorum. VideoPlayer ve ViewCellAppearing eventlari dışında 2 event daha var. Bunlarda video oynarken oradaki item a tıklandığında videonun sesini kapatmak için, bir diğeri de 3 noktalı imaja basıldığında bir ActionSheet göstermek için.

    FeedViewModel viewModel;
    private IPlaybackController PlaybackController => CrossMediaManager.Current.PlaybackController;
    private CardItem CurrentItem;
    public FeedView()
    {
      InitializeComponent();

      BindingContext = viewModel = new FeedViewModel();
    }

    protected override void OnAppearing()
    {
      base.OnAppearing();
      CrossMediaManager.Current.StatusChanged += Current_StatusChanged;
    }

    private void Current_StatusChanged(object sender, Plugin.MediaManager.Abstractions.EventArguments.StatusChangedEventArgs e)
    {
      switch (e.Status)
      {
        case MediaPlayerStatus.Stopped:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Paused:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Playing:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Loading:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = true;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Buffering:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = true;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Failed:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          CurrentItem.ErrorOnVideoLoad = true;
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    private async void ViewCell_Appearing(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sender is ViewCell cell)
      {
        CurrentItem = cell.BindingContext as CardItem;

        var videoView = cell.View.FindByName("videoView");
        bool IsVideoContent = (cell.BindingContext as CardItem).IsVideoPost;

        if (videoView != null && IsVideoContent)
        {
          videoView.Source = CurrentItem.VideoUrl;
          await CrossMediaManager.Current.Play(CurrentItem.VideoUrl, MediaFileType.Audio, ResourceAvailability.Remote);
        }
        else
        {
          if (CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Loading || 
            CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Buffering ||
            CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Playing)
          {
            await CrossMediaManager.Current.Stop();
            CurrentItem.ErrorOnVideoLoad = false;
          }
        }
      }
    }

    private async void TapGestureRecognizer_Tapped(object sender, EventArgs e)
    {
      CrossMediaManager.Current.VolumeManager.Mute = !CrossMediaManager.Current.VolumeManager.Mute;      
    }

    private async void MenuTapped(object sender, EventArgs e)
    {
      await DisplayActionSheet(string.Empty, "Cancel", "Unfollow", "Share to Facebook", "Share to Whatsapp", "Copy Link", "Turn On Post Notifications", "Report");
    }
  }

ViewModel aşağıdaki gibi. Sadece dummy data ile bir ObservableCollection tipindeki CardItem listemi doldurduğum bir LoadCardItems metodu. bir de ListView ın RefreshCommand ine bind ettiğim bir ExecuteLoadCardItemsCommand command i mevcut. Bir de sadece IsBusy kontrolü yaptığım bir BaseViewModel im var.

public class FeedViewModel : BaseViewModel
  {
    public ObservableCollection CardItems { get; set; }
    public Command LoadCardItemsCommand { get; set; }

    public FeedViewModel()
    {
      CardItems = new ObservableCollection();

      LoadCardItems();

      LoadCardItemsCommand = new Command(() => ExecuteLoadCardItemsCommand());
    }

    private void LoadCardItems()
    {
      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg",
        Name = "Ashley Cole",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539604880233-d282d9bac272?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=902aa0705d67ac390c0170c68aa4907f&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "name orlk", Comment = "orduk plsd durol solre lorem ipsum doler ot durol solre ler amet durol solre lorem ipsum orduk plsd durol solre lorem ipsum doler"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre lorem ipsum doler amet durol solre lorem ipsum orduk plsd durol solre lorem ipsum doler amet durol solre " }
        },
        LikeCount = 13,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/51.jpg",
        Name = "Kevin Spacey",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "brad", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" }
        },
        LikeCount = 99,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/91.jpg",
        Name = "Brad Pitt",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        LikeCount = 4,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/84.jpg",
        Name = "Anniston Jeniffer",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539576282236-40272d2dbe7e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=9cee2739772eb498885974c2f2542a83&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "jeniffer", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" }
        },
        LikeCount = 12,
        IsVideoPost = true,
        VideoUrl = "http://clips.vorwaerts-gmbh.de/big_buck_bunny.mp4"
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/84.jpg",
        Name = "Chris Yang",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539603094258-e61b393cbd52?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=72d48ccd425134d86f1c5f82e0103e38&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "Anniston", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
        },
        LikeCount = 1,
        IsMultiPhotoPost = true,
        PhotosItemsSource = new List {
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539576282236-40272d2dbe7e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=9cee2739772eb498885974c2f2542a83&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539603094258-e61b393cbd52?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=72d48ccd425134d86f1c5f82e0103e38&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80"}
        }
      });
    }

    void ExecuteLoadCardItemsCommand()
    {
      if (IsBusy)
        return;

      IsBusy = true;

      LoadCardItems();

      IsBusy = false;
    }

  }

BaseViewModel de şu şekilde. Sadece INotify… dan imlemente olan bir sınıf. Encapsulate edilmiş bir adet isBusy field ve propery si var.

  public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
  {

    bool isBusy = false;
    public bool IsBusy
    {
      get => isBusy;
      set
      {
        isBusy = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = "")
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
    

Uygulamanın navigation yapısını ve FeedView dediğimiz ana sayfasını görmüş olduk. Bir sonraki post um da Confinsta uygulamasının detaylarına devam edeceğim.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: