Erhan Ballıeker

Xamarin.Forms ConfinstaApp Sample Bölüm 3

Selamlar,

Confinsta app in detaylarını incelemeye devam ediyoruz. Bu bölümde xamarin.forms un yeni gelen özellikleri ile de birlikte 1 gün gibi kısa bir sürede ne şekilde ui lar çıkartabileceğimizi örneklemeye çalıştığım Confinsta app de, kullanıcıların fotoğraflarının kimler tarafından beğenildiğini ve hangi fotoğraflarının beğenildiğini görecekleri ve kimlerin kendisini Follow ettiklerini görecekleri 2 tab lı sayfadan oluşan sayfamızı inceleyeceğiz.

Bu sayfa içerisinde kullandığım temel özellikler şöyle;

 • Syncfusion TabView
 • FlexLayout
 • ListView, GroupedListView
 • BindableSpan

gibi özellikler bulunuyor.

Sayfaların  görüntülerini hatırlayalım.

Sayfanın en temel özelliği, parmak ile sağa sola swipe edilerek tabların geçişlerini de sağlayan Syncfusion ın TabView ı üzerine kurulu olması. syncfusion ın ChartBar ları dışında en çok kullandığım paketi bu paket. Bir çok uygulamada buna benzer swipe ile geçişi istenen tablı yapılar mevcut. Özellikle iOS native tarafta bile bunu yapmak için ayrı cocoaPod ihtiyaç duyacakken böyle bir yapıyı custom rendererlar ile yapmak çok akıl karı değil. Bu yüzden kullanmaya kaçınsam da, bazı durumlarda paralı paketleri kullanmak gerekebiliyor, özellikle zamanınız dar ise 🙂

Sayfa iki tab a ayrılmış durumda. Soldaki tab da kullanıcıların sizin resimlerinizden beğendiklerini listeliyoruz. Sağda ise sizi takip edilenler gösteriliyor. Özellikle sol taraftaki her bir kullanıcının altında “sizin şu resimleriniz beğendi” ile beraber resimlerin dinamil geldiğini görsem ve FlexLayout olmasa yine sinir olurdum. Ama bir önceki yazımda gördüğümüz gibi FlexLayout ile bu tarz ui lar çok basit hale geliyor.

Gelelim sayfanın xaml tarafına. Sayfada ki iki farklı ekranı da aslında aynı xaml dosyası içinde tanımlayabiliyoruz. Aslında tabii bunları ayrı ContentView lar olarak tanımlayıp TabView ın olduğu sayfada referanslarınıda verebilirdik (ilk yazıda Tabbed page template inde kullandığımız yapı gibi).

Sayfanın xaml tarafı şu şekilde.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:tabView="clr-namespace:Syncfusion.XForms.TabView;assembly=Syncfusion.SfTabView.XForms"
       xmlns:controls="clr-namespace:ImageCircle.Forms.Plugin.Abstractions;assembly=ImageCircle.Forms.Plugin"
       x:Class="ConfinstaApp.Views.FeedActivityView">
  <ContentPage.Content>

    <tabView:SfTabView VisibleHeaderCount="2" TabHeaderBackgroundColor="White" x:Name="mainTabView" Margin="0,20,0,0">
      <tabView:SfTabItem Title="Following" TitleFontAttributes="Bold" TitleFontColor="Black" TitleFontSize="15">
        <tabView:SfTabItem.Content>
          <StackLayout>
            <ListView x:Name="FollowingFeedListView" 
                 ItemsSource="{Binding FollowingItems}"
                 SelectionMode="None"
                 SeparatorVisibility="None"
                 HasUnevenRows="true"
                 RefreshCommand="{Binding LoadFollowingFeedListCommand}"
                 IsPullToRefreshEnabled="true"
                 IsRefreshing="{Binding IsBusy, Mode=OneWay}"
                 CachingStrategy="RecycleElement">
              <ListView.ItemTemplate>
                <DataTemplate>
                  <ViewCell Appearing="ViewCell_Appearing">
                    <Grid RowSpacing="5" Padding="10">
                      <Grid.RowDefinitions>
                        <RowDefinition Height="50"></RowDefinition>
                        <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                      </Grid.RowDefinitions>
                      <Grid.ColumnDefinitions>
                        <ColumnDefinition Width="50"></ColumnDefinition>
                        <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
                      </Grid.ColumnDefinitions>

                      <controls:CircleImage BorderThickness="2" 
                                 BorderColor="#ab423f" 
                                 WidthRequest="40"
                                 HeightRequest="40"
                                 Source="{Binding ProfileUrl}" 
                                 Aspect="AspectFit"
                                 Grid.Row="0"
                                 Grid.Column="0"></controls:CircleImage>

                      <Label LineBreakMode="TailTruncation"
                          FontSize="Small"
                          Grid.Column="1"
                          Grid.Row="0"
                          VerticalOptions="Center"
                          TextColor="Black">
                        <Label.FormattedText>
                          <FormattedString>
                            <Span Text="{Binding Name}" FontAttributes="Bold" FontSize="Small"></Span>
                            <Span Text=" liked some posts." TextColor="DarkGray" FontAttributes="None" FontSize="Small"></Span>
                          </FormattedString>
                        </Label.FormattedText>
                      </Label>

                      <FlexLayout x:Name="imagesLayout" 
                            Wrap="Wrap" 
                            JustifyContent="Start"
                            Direction="Row"
                            Grid.Row="1"
                            Grid.Column="1"></FlexLayout>
                    </Grid>
                  </ViewCell>
                </DataTemplate>
              </ListView.ItemTemplate>
            </ListView>
          </StackLayout>
        </tabView:SfTabItem.Content>
      </tabView:SfTabItem>
      <tabView:SfTabItem Title="You" FontIconFontAttributes="Bold" TitleFontColor="Black" TitleFontSize="15">
        <tabView:SfTabItem.Content>
          <StackLayout>
            <StackLayout>
              <ListView x:Name="AboutYouFeedListView" 
                 ItemsSource="{Binding GroupedItems}"
                 SelectionMode="None"
                 IsGroupingEnabled="True"
                 GroupDisplayBinding="{Binding Key}"
                 SeparatorVisibility="None"
                 HasUnevenRows="true"
                 RefreshCommand="{Binding LoadFollowingFeedListCommand}"
                 IsPullToRefreshEnabled="true"
                 IsRefreshing="{Binding IsBusy, Mode=OneWay}"
                 CachingStrategy="RecycleElement">
                <ListView.ItemTemplate>
                  <DataTemplate>
                    <ViewCell Appearing="ViewCell_Appearing">
                      <Grid RowSpacing="5" Padding="10">
                        <Grid.RowDefinitions>
                          <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                        </Grid.RowDefinitions>
                        <Grid.ColumnDefinitions>
                          <ColumnDefinition Width="40"></ColumnDefinition>
                          <ColumnDefinition Width="*"></ColumnDefinition>
                          <ColumnDefinition Width="100"></ColumnDefinition>
                        </Grid.ColumnDefinitions>

                        <controls:CircleImage BorderThickness="2" 
                                 BorderColor="#ab423f" 
                                 WidthRequest="30"
                                 HeightRequest="30"
                                 Source="{Binding ProfileUrl}" 
                                 Aspect="AspectFill"
                                 Grid.Column= "0"></controls:CircleImage>

                        <Label LineBreakMode="TailTruncation"
                          FontSize="Small"
                          Grid.Column="1"
                          VerticalOptions="Center"
                          MaxLines="3"
                          TextColor="Black">
                          <Label.FormattedText>
                            <FormattedString>
                              <Span Text="{Binding Name}" FontAttributes="Bold" FontSize="Small"></Span>
                              <Span Text=" lstarted following you" TextColor="DarkGray" FontAttributes="None" FontSize="Small"></Span>
                            </FormattedString>
                          </Label.FormattedText>
                        </Label>

                        <Button BackgroundColor="#3893e8" 
                            TextColor="White" 
                            Text="Follow" 
                            CornerRadius="10" 
                            WidthRequest="80" 
                            HeightRequest="40"
                            Grid.Column="2"></Button>

                      </Grid>
                    </ViewCell>
                  </DataTemplate>
                </ListView.ItemTemplate>
              </ListView>
            </StackLayout>
          </StackLayout>
        </tabView:SfTabItem.Content>
      </tabView:SfTabItem>
    </tabView:SfTabView>
  </ContentPage.Content>
</ContentPage>

aslında ana yapı şu şekilde; Bir adet SFTabView. Bunun içerisine iki adet SfTabItem. Bunların içerisinde de yukarıda görmüş olduğunuz gibi sanki bir ContentPage in Content tag ının içini doldurur gibi sayfamızın xaml kodlarını dolduruyoruz.

    <tabView:SfTabView VisibleHeaderCount="2" TabHeaderBackgroundColor="White" x:Name="mainTabView" Margin="0,20,0,0">
      <tabView:SfTabItem Title="Following" TitleFontAttributes="Bold" TitleFontColor="Black" TitleFontSize="15">
        <tabView:SfTabItem.Content>

        </tabView:SfTabItem.Content>
      </tabView:SfTabItem>
      <tabView:SfTabItem Title="You" FontIconFontAttributes="Bold" TitleFontColor="Black" TitleFontSize="15">
        <tabView:SfTabItem.Content>
          <StackLayout>

        </tabView:SfTabItem.Content>
      </tabView:SfTabItem>
    </tabView:SfTabView> 

Sayfanın backend tarafına bakığımızda durum aşağıdaki gibi. Sadece yine anasayfadakine benzer bir trick kullanıyoruz. sayfadaki ListView ın ViewCell_Appearing event i içerisinde, sayfaya bind etmiş olduğumuz model in içerisindeki, o anda ki satıra denk gelen model içerisinde ki fotoğraf sayısı kadar dönüp, bir image oluşturup flexlayou un Children property sine ekliyoruz. Gerisini resimde görmüş olduğunuz gibi kaç satır ve sütunda göstereceğine kendisi karar veriyor.

[XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
	public partial class FeedActivityView : ContentPage
	{
    FeedActivityViewModel viewModel;
		public FeedActivityView ()
		{
			InitializeComponent ();
      NavigationPage.SetHasNavigationBar(this, false);
      viewModel = new FeedActivityViewModel();
      BindingContext = viewModel;
		}

    private void ViewCell_Appearing(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sender is ViewCell cell)
      {
        if (cell.BindingContext is FollowingItemModel viewModel)
        {
          var flexLayout = cell.FindByName("imagesLayout");

          if (flexLayout?.Children.Count == 0 && viewModel.IamgeUrls.Count > 0)
          {
            foreach (var url in viewModel.IamgeUrls)
            {
              flexLayout.Children.Add(new Image
              {
                Source = new UriImageSource
                {
                  Uri = new Uri(url),
                  CacheValidity = TimeSpan.FromDays(1),
                  CachingEnabled = true
                },
                WidthRequest = 40,
                HeightRequest = 40,
                Margin = new Thickness { Left = 5, Bottom = 0, Right = 0, Top = 5},
                Aspect = Aspect.AspectFill
              });
            }
          }
        }
      }
    }
  }

Sayfanın backendinde başka bir numara yok. Viewmodel e baktığımızda ise durum şöyle;

public class FeedActivityViewModel : BaseViewModel
  {
    public FeedActivityViewModel()
    {
      FollowingItems = new ObservableCollection();
      AboutYouItems = new ObservableCollection();
      LoadFollowingItems();
      LoadAboutYouItems();

      GroupedItems = AboutYouItems.GroupBy(x => x.GroupName);

      LoadFollowingFeedListCommand = new Command(() => { LoadMoreActivity(); });
    }

    private void LoadMoreActivity()
    {
      if (IsBusy)
        return;

      IsBusy = true;

      LoadFollowingItems();

      IsBusy = false;
    }

    private void LoadFollowingItems()
    {
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Ian Dooley",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539604880233-d282d9bac272?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=902aa0705d67ac390c0170c68aa4907f&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80" }
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Christian Becker",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/81.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539553521736-053bd7e14cf5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=debb88414bb2ee774ce6229a72adac17&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" }
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Velizer Ivanov",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/69.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539572996946-c0665d491f04?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=3ed5d83abf5f65bfae42fec7c5e44dd2&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539550298564-8a06769aa728?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=5a3cdac18faf595762d48ac529233dd3&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      }
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel { Name = "Sam Dawson", ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/20.jpg", IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539607547234-e09cdb14d473?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=ccf5de3e1f25a87315d6201723d67d26&auto=format&fit=crop&w=500&q=600" } });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Simon King",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/57.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539602783210-221ffbec8280?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=4b5bf2be9796a2d7b9b005a7cbf28372&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"
        , "https://images.unsplash.com/photo-1539602783210-221ffbec8280?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=4b5bf2be9796a2d7b9b005a7cbf28372&auto=format&fit=crop&w=500&q=60", "https://images.unsplash.com/photo-1539602783210-221ffbec8280?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=4b5bf2be9796a2d7b9b005a7cbf28372&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" }
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Ian Dooley",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/23.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539587310936-afda09bd0dc7?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=daf5f114d2545336bcab3e53bc4568e1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539602010674-1346135ab34e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=eb91750f2ad63d82661fb76b0772d6fd&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539585173613-89e3967da7d5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=18ea6cc3988589adb75af4d8fe57d959&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
       "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60", "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
      "https://images.unsplash.com/photo-1539546978801-fbee5d0fe203?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=1f2df90670dbf90177e118ff434fd708&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",}
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Christian Becker",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539604880233-d282d9bac272?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=902aa0705d67ac390c0170c68aa4907f&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80" }
      });
      FollowingItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Sam Dawson",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/81.jpg",
        IamgeUrls = new List { "https://images.unsplash.com/photo-1539553521736-053bd7e14cf5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=debb88414bb2ee774ce6229a72adac17&auto=format&fit=crop&w=500&q=60",
        "https://images.unsplash.com/photo-1539547018184-e5b1ce85fb07?ixlib=rb-0.3.5&s=1358c21c9ecdbbd65dd2993958ee4021&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" }
      });
    }

    private void LoadAboutYouItems()
    {
      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Ian Dooley",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
        GroupName = "Yesterday"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Christian Becker",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/81.jpg",
        GroupName = "Yesterday"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Velizer Ivanov",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/69.jpg",
        GroupName = "Yesterday"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Sam Dawson",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/20.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Simon King",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/57.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Ian Dooley",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/23.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Christian Becker",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Sam Dawson",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/81.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Simon King",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/57.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Ian Dooley",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/23.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Christian Becker",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/41.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });

      AboutYouItems.Add(new FollowingItemModel
      {
        Name = "Sam Dawson",
        ProfileUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/81.jpg",
        GroupName = "This Month"
      });
    }

    public ObservableCollection<FollowingItemModel> FollowingItems { get; set; }
    public ObservableCollection<FollowingItemModel> AboutYouItems { get; set; }

    public IEnumerable<IGrouping<string, FollowingItemModel>> GroupedItems { get; set; }

    public ICommand LoadFollowingFeedListCommand { get; set; }
  }

  public class FollowingItemModel
  {
    public string GroupName { get; set; }
    public string Name { get; set; }
    public string ProfileUrl { get; set; }
    public List IamgeUrls { get; set; }
  }

FollowintItems ve AboutYouItems adında iki adet ObservableCollection ımız var. Bunların içerisi bize gruplu data gösterirken yardımcı olması adına oluşturduğumuz bir sınıf ile dolu. Bu sınıf FollowingItemModel . Yukarıdaki gibi porpertyleri var. Bu propertyleri listview grouplu bir şekilde kullanmak istediğimiz de ilgili alanlara bind etmemiz yeterli oluyor.

ItemsSource=”{Binding GroupedItems}”
IsGroupingEnabled=”True”
GroupDisplayBinding=”{Binding Key}”

gibi. Constructor tarafında da linq sorgusu ile

GroupedItems = AboutYouItems.GroupBy(x => x.GroupName);

diyerek follow tarafına basacağımız itemları gruplamış oluyoruz. bu şekilde karşımıza resimdeki gibi sectionlara ayrılmış bir listview çıkıyor.

Ek olarak sadece ListView refresh olduğunda çağırdımız bir command imiz var. Bu command de ObservableCollection larımızı dolduran metodlarımızı çağırıyor bu kadar.

Bir sonraki yazımda uygulamanın detayları için son kısımlara değineceğiz. Herhangi bir ekran daki açılan kapanan menüler istediğimizde bunu en kolay ve hızlı bir şekilde nasıl yaparız buna bakacağız.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Xamarin.Forms ConfinstaApp Sample Bölüm 2

Selamlar,

Geçen yazımızda anlatmaya başladığım xamarin.forms ile kısa sürede ortaya çıkarabildiğim ve .NetConf da anlattığım Confinsta App in detaylarına devam ediyoruz.

En son uygulamanın temel navigasyon yapısını Tabbed template i ile nasıl oluşturuğumuzdan ve FeedView.xaml, .cs ve ViewModel tarafarından bahsetmiştik.

Bu yazımızda da xamarin yeni gelen özelliklerinden olan FlexLayout, SwipeGestureRecognizer gibi yeni özellikleri Instagramın Explore sayfasına benzer olarak bir sayfa yapmak için nasıl kullandığımıza bakalım.

Bu sayfada bir navigationbar bulunmuyor. Sayfa temel olarak 3 satırı olan bir Grid den oluşuyor. ilk satırında bir searchbar ve buton mevcut. İkinci satırında ise ana sayfadaki kulanıcı profil resimlerine benzer biraz daha eliptik imajlar üzerinden kategori isimlerinin olduğu bir scrollview var. üçüncü satır ise sadece bir FlexLayout tan oluşuyor. FlexLayout tan önce Native taraflardaki CollectionView görünümüne benzer olarak bir görüntü olutşturmak için GridView dinamil olarak satır ve sütunları kod tarafında oluşturup her bir içeriği onun ilgili satır ve sütununa basmak için uğraştırıcı böir yöntem kullanılıyorduk. FlexLayout da ise bir kaç property ile nasıl davramasını istediğinizi söylüyorsunuz ve içeriğini kod tarafta verdikten sonra gerisini o hallediyor. Yani FlexLayout un en güzel kullanım alanı bence, içeriği dinamil olarak değişecek olan UI larda ekranın yapısını ona bırakmak.

Bu ekranın xaml tarafı aşağıdaki gibi;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ContentPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
       xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
       xmlns:controls="clr-namespace:ImageCircle.Forms.Plugin.Abstractions;assembly=ImageCircle.Forms.Plugin"
       x:Class="ConfinstaApp.Views.FeedCategoryView">
  
  <Grid Padding="0,20,0,0">
    <Grid.RowDefinitions>
      <RowDefinition Height="50"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="70"></RowDefinition>
      <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
    </Grid.RowDefinitions>
    
    <StackLayout Orientation="Horizontal" Grid.Row="0" HeightRequest="40" Padding="10" Spacing="10">
      <SearchBar Placeholder="Search" HorizontalOptions="FillAndExpand" WidthRequest="300" HeightRequest="30" BackgroundColor="Transparent"></SearchBar>
      <Image HorizontalOptions="EndAndExpand" Source="3ss.png" WidthRequest="20" HeightRequest="20"></Image>
    </StackLayout>

    <ScrollView Orientation="Horizontal" Grid.Row="1" HorizontalScrollBarVisibility="Never">
      <StackLayout Orientation="Horizontal">

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="music.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Music" 
              FontSize="Small" 
              FontAttributes="Bold"
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="nature.jpg" Aspect="AspectFit"></controls:CircleImage>
          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Nature" 
              FontSize="Small" 
              FontAttributes="Bold"
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="science.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Science" 
              FontAttributes="Bold"
              FontSize="Small" 
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="sports.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Sports" 
              FontAttributes="Bold"
              FontSize="Small" 
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="animals.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Animals" 
              FontAttributes="Bold"
              FontSize="Small" 
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="fitness.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Fitness" 
              FontAttributes="Bold"
              FontSize="Small" 
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>

        <Grid>
          <Grid.RowDefinitions>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
            <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
          </Grid.RowDefinitions>

          <controls:CircleImage Grid.Row="0" Grid.RowSpan="2" WidthRequest="100" HeightRequest="80" Source="comics.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

          <Label Grid.Row="1"
              HorizontalOptions="Center"
              VerticalTextAlignment="Center"
              Text="Comics" 
              FontAttributes="Bold"
              FontSize="Small" 
              TextColor="White"></Label>
        </Grid>
      </StackLayout>
      
    </ScrollView>

    <ScrollView Grid.Row="2">
      <FlexLayout x:Name="flexLayout"
            Wrap="Wrap"
            JustifyContent="SpaceEvenly" />
    </ScrollView>
  </Grid>

</ContentPage>

Xaml tarafında yukarıda bahsettiğim gibi, dikkat edeceğim en önemli yer Grid View ın son satırına attığımız ScrollView içerisine koyduğumuz FlexLayout.

Sadece iki tane özellikle FlexLayout üzerinde, ekranda eşit aralıklarla dizilmiş bir koleksiyon göstermek istediğimi söylüyoruz.

 • Wrap:  Wrap olarak set ederek, tek bir satıra sığmayan itemları eşit aralıklarla alt alta dizmesini istediğimizi söylüyoruz. Örneğim iphone 6 ekranında test ettiğimiz de ekrana 3 kolon olacak şekilde diziyor. Telefon yan çevirdiğimiz de ise aralıkları biraz daha arttırarak (ama eşit olacak şekilde)  kolon sayısını 5 e çıkartıyor
 • JustifyContent: SpaceEvenly diyerek de yukarıda bahsettiğimiz gibi aralıkların eşit olarak bölünmesini istediğimizi söylüyoruz.

sayfanın c# tarafında neler yaptığımıza bakalım. Burada yaptığımız şey aslında sadece viewmodel i initialize edip sayfanın BindingContext ine atadıktan sonra, model içerisinde olan PhotoList içerisinde dönüp her biri için istediğimiz UI ı kod tarafında oluşturmuş oluyoruz. Bunun için bir content view oluşturup UI orada xaml tarafında da oluşturabilirdik, bu örnekte ben kod tarafında oluşturmayı seçtim. Aslında bu kod tarafından ui oluşturma alışkanlığım doğru mu yanlış mı bilmem ama, native developer lar arasında halen tartışılmakta olan şeyler (ör; native ios da storyboard kullanılmalı mı kullanılmama lı gibi).

UI için sadece bir imaj oluşturduk Width ve Height değerleri fix 120. Buna göre FlexLayout hangi boyutta ekran karşısına gelirse gelsin, yanyana sığdırabildiği kadar sığdırıp gerisini farklı satırlara bölüyor.

Her bir imaja instagram da olduğu gibi uzun basıldığında popup olarak açılma ve yukarı slide edildiğinde ActionSheet gösterip kullanıcıya seçenekler sunma kısmını da yapabilmek için şunu yaptım.

Xamarin forms a yeni gelen SwiperGestureRecognizer ile yukarı parmak hareketini algılayıp resmi azıcık yukarı doğru kaydırıyorum ve ActionSheet açıyorum. Ama buradan sırayla bahsetmek gerekirse adımlar şöyle;

 • Xamarin forms da LongTapGestureRecognizer olmadığından dolayı ben burada iki tıkla zorunlu bir TapGestureRecognizer koydum. Çift tap yapıldığında pop içerisinde resmi açıyorum.
 • Popup için Rg.Plugins.Popup plugini ni kullandım. Açılan popup tasarımı ve kod behind ı ayrı dosyalarda. Resmi yukarı kaydırma ve popup ı komple animate etme kısmı bu tarafta bulunuyor.
[XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
  public partial class FeedCategoryView : ContentPage
  {
    FeedCategoryViewModel viewModel;
    public FeedCategoryView()
    {
      InitializeComponent();
      NavigationPage.SetHasNavigationBar(this, false);
      viewModel = new FeedCategoryViewModel();

      foreach (var item in viewModel.PhotoList)
      {
        var image = new Image()
        {
          Source = new UriImageSource
          {
            Uri = new Uri(item.PhotoUrl),
            CacheValidity = TimeSpan.FromHours(1),
            CachingEnabled = true
          },
          WidthRequest = 120,
          HeightRequest = 120,
          Margin = new Thickness { Left = 0, Top = 3, Right = 0, Bottom = 0},
          Aspect = Aspect.AspectFill,
        };

        image.GestureRecognizers.Add(new TapGestureRecognizer
        {
          NumberOfTapsRequired = 2,
          Command = new Command(async () =>
          {
            await Navigation.PushPopupAsync(new CategoryFeedPopupView(item));
          })
        });

        flexLayout.Children.Add(image);
      }
    }
  }

Popup tarafına bakalım.

Eğer bu plugini daha önce hiç kullanmadıysanız hemen denemenizi tavsiye ederim. Popuplar la uğraşmak uygulama içerisindeki en kolay işlemlere dönüyor. Rg.Plugins.Popup nugetten indirip (hem standard hemde ios android projelerine de) uygulama spesifik taraflarda init etmeniz yeterli. Örneğin ios tarafına AppDelegate de aşağıdaki kodu LoadApplication dan önce yazmanız yeterli.

Rg.Plugins.Popup.Popup.Init();

sayfanın xaml tarafı aşağıdaki gibi. Birkaç farklı gelebilecek namespace var. Biri bu sayfanın bir popup sayfasına dair olduğu namespace, biri açılırken ki animasyon için olan diğerleride popup ın davranışlarını belirleyen özellikler

Örneğin;

CloseWhenBackgroundIsClicked=”False” diyerek popup ın arka kısmında ekranda bir yere basıldığına kapanmasın demiş oluyoruz. True dersek kapanır tıkladığımızda.

Tüm ekranı kenarları oval bir şekilde göstermek için Frame içine alıp BorderRadius özelliğini kullandım. Popup ın ekranın ortasında olması ve tüm ekranı kaplamaması içinde frame e VerticalOptions=”Center” dedim.

 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<pages:PopupPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
         xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml" 
         xmlns:pages="clr-namespace:Rg.Plugins.Popup.Pages;assembly=Rg.Plugins.Popup" 
         x:Class="ConfinstaApp.Views.Popups.CategoryFeedPopupView"
         xmlns:animations="clr-namespace:Rg.Plugins.Popup.Animations;assembly=Rg.Plugins.Popup" 
         xmlns:controls="clr-namespace:ImageCircle.Forms.Plugin.Abstractions;assembly=ImageCircle.Forms.Plugin"
         CloseWhenBackgroundIsClicked="False"
         InputTransparent="False"
         Padding="20,0,20,0">
  <pages:PopupPage.Animation>
    <animations:ScaleAnimation PositionIn="Center" PositionOut="Center" HasBackgroundAnimation="True" />
  </pages:PopupPage.Animation>

  <Frame BackgroundColor="#fff" VerticalOptions="Center" CornerRadius="15" x:Name="mainFrame">
    <Frame.GestureRecognizers>
      <SwipeGestureRecognizer Direction="Down" Swiped="SwipeGestureRecognizer_Swiped"></SwipeGestureRecognizer>
      <SwipeGestureRecognizer Direction="Up" Swiped="SwipeGestureRecognizer_Swiped"></SwipeGestureRecognizer>
    </Frame.GestureRecognizers>
    <StackLayout IsClippedToBounds="True" Spacing="0">
      <StackLayout Orientation="Horizontal" BackgroundColor="White" Padding="10" Spacing="0">
        <controls:CircleImage HorizontalOptions="StartAndExpand" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/72.jpg" Aspect="AspectFill" WidthRequest="50" HeightRequest="50"></controls:CircleImage>
        <Label FontSize="Large" TextColor="Black" FontAttributes="Bold" Text="Jojo Mayer" VerticalOptions="Center" HorizontalOptions="StartAndExpand"></Label>
      </StackLayout>
      <Image Source="{Binding PhotoUrl}" WidthRequest="300" HeightRequest="250"></Image>
    </StackLayout>
  </Frame>
</pages:PopupPage>

Dikkat ederseniz frame e xaml tarafında atanmış iki tane swipegesture var.

Up kısmında popup açıcaz, Down olarak set ettiğimizde ise popup ı kapayacağız.

Kod tarafı aşağıdaki gibi.İlk dikkat edeceğimiz şey sayfanın bir ContentPage sınıfından değil de PopupPage den türüyor olması. Sayfaya dışardan bir adet Photo sınıfı geçiyoruz bunu da BindingContext e set ediyoruz. Resim ve ismi bu şekilde xaml tarafına bind ediyoruz.

İkinci dikkat etmemiz gereken yer de, SwipeGesture ların aynı eventhandler ları kullanıyor olması. event e gelen EventArgument lardan Direction propertysi ile hangi gesture ile uğraşttığımızı anlayabiliyoruz.

Down ise sadece popup ı kapatıyoruz. Bu arada bu popup plugin inin Navigation üzerine yazılmış extension metodları mevcut. Yani normal xamarin.forms daki sayfa geçişlerinde Navigation sınıfını kullandığımız gibi popup lar içinde kullanabiliriz.

Örneğin popup ı kapatmak için;

await Navigation.PopPopupAsync(); diyebiliriz.

[XamlCompilation(XamlCompilationOptions.Compile)]
	public partial class CategoryFeedPopupView : PopupPage
	{
    Photos selecedPhoto;
		public CategoryFeedPopupView(Photos selectedPhoto)
		{
			InitializeComponent ();
      this.selecedPhoto = selectedPhoto;
      BindingContext = selecedPhoto;
		}

    private async void SwipeGestureRecognizer_Swiped(object sender, SwipedEventArgs e)
    {
      if (e.Direction == SwipeDirection.Down)
      {
        await Navigation.PopPopupAsync();
      }
      else if(e.Direction == SwipeDirection.Up)
      {
        mainFrame.TranslateTo(0, -140, 300, Easing.CubicOut);
        var res = await DisplayActionSheet(string.Empty, "Cancel", "Share", "Like");

        if (!string.IsNullOrEmpty(res))
        {
          mainFrame.TranslateTo(0, 0, 150, Easing.CubicOut);
          await Navigation.PopPopupAsync();

        }
      }
    }
  }

Up olarak slide ettiğimiz de ise en dıştaki Frame imize verdiğimiz name ile ona kod tarafından ulaşıp,

mainFrame.TranslateTo(0, 0, 150, Easing.CubicOut);

diyerek yukarı kaydırıyoruz.

Genel olarak sayfamıza dönecek olursak, sayfada kullandığımız viewmodel ise aşağıdaki gibi. Hiçbir numara yok, sadece dummy bir Photo sınıfı listesi oluşturuyoruz ObservableCollection olarak.

public class FeedCategoryViewModel
  {
    public FeedCategoryViewModel()
    {
      PhotoList = new ObservableCollection();
      LoadDummData();
    }

    private void LoadDummData()
    {
      for (int i = 0; i < 10; i++)
      {
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539578741486-e0d3a45e16c2?ixlib=rb-0.3.5&s=05b39cf560d156b0e5f7408c0ca05ccb&auto=format&fit=crop&w=1900&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539578903083-0d9bb0ed39d4?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=044382ada2f12060a3b4f28c120365a2&auto=format&fit=crop&w=634&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539604880233-d282d9bac272?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=902aa0705d67ac390c0170c68aa4907f&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539578839907-f463d05d7ad9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=d7a43a0fdf7e74bb78e3413341a2598e&auto=format&fit=crop&w=634&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539572408025-26bebcbb750e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=b3f3a1e1037df2e7adcf65ba2816d3db&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539609413529-1166774c3954?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=2c7b7da55abdaf0759143fbfc8e0b59b&auto=format&fit=crop&w=634&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539593758884-2e9d7b18e451?ixlib=rb-0.3.5&s=6e3b06927d46acb4071f7de4c8ba1a4c&auto=format&fit=crop&w=634&q=80" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539553281713-4f86b514e86f?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=33a4f691badb8c4b237727ef96c31414&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539535879069-3c148518f8c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=0e707059e2e9d16f94a682a189be8e42&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539553139747-e2ae5159d2e5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89e76f2a8cf3a81c8dba40f5dd01bb0f&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539576282236-40272d2dbe7e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=9cee2739772eb498885974c2f2542a83&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539541364455-3a385c64f82d?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=503bce372f4b0071c629e5620a929bc1&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539601001507-887d25d5449e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=4ee2cba1be085263937478f5f71803fc&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539609301259-1dd126206e5e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=dcec9da5f439e073559530f679a1f23f&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539597583595-2069afd2b107?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=64b66dfa88a1b0f2ebffd20197857ed2&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539544048267-9744e3b84996?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=16959568ee70ac013296240aa5f7ced4&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539603584498-db314ea45182?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=a62e0d1be0a73a5030616caabd8b7cc7&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539598735229-e5918f5408b5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=3a526577df19d1ec423b2220532475e7&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
        PhotoList.Add(new Photos { PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539553521736-053bd7e14cf5?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=debb88414bb2ee774ce6229a72adac17&auto=format&fit=crop&w=500&q=60" });
      }
      
    }

    public ObservableCollection PhotoList { get; set; }
  }

bu sayfanın da sonuna geldik, birçok şeyin kullanım şeklini görmşü olduk, diğer detaylarla Confinsta App ve xamarin forms yazılarına devam edeceğim.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Xamarin.Forms ConfinstaApp Sample Bölüm 1

Selamlar,

Bir önceki yazımda paylaştığım geçtiğimiz haftalarda .Net Conf 2018 Istabul event inde Xamarin.Forms un gücünü gösterme amaçlı yapmış olduğum uygulamanın kod taraflarına bakacağımızı söylemiştim. Bunun içinde bayağı talep geldi doğrusu.

Şimdi tek tek bu sayfaların ve kodlarının üzerinden geçelim. Son yazımda eklediğim sırayla ekranların üzerinden geçelim.

Öncelikle şunu belirteyim, uygulama Tabbed template i üzerine kuruldu.

Capture

public partial class MainPage : TabbedPage
  {
    public MainPage()
    {
      InitializeComponent();
    } 
  }

kod behind tarafında pek birşey yok gördüğünüz üzere. Xaml tarafına baktığımız da durum şöyle;

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<TabbedPage xmlns="http://xamarin.com/schemas/2014/forms"
      xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2009/xaml"
      xmlns:views="clr-namespace:ConfinstaApp.Views"
      x:Class="ConfinstaApp.Views.MainPage">
  <TabbedPage.Children>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="6.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="7.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedCategoryView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="8.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="2.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:FeedActivityView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
    <NavigationPage>
      <NavigationPage.Icon>
        <OnPlatform x:TypeArguments="FileImageSource">
          <On Platform="iOS" Value="12.png"/>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Icon>
      <NavigationPage.Title>
        <OnPlatform x:TypeArguments="x:String">
          <On Platform="Android" Value="Main"></On>
        </OnPlatform>
      </NavigationPage.Title>
      <x:Arguments>
        <views:ProfileView />
      </x:Arguments>
    </NavigationPage>
  </TabbedPage.Children>
</TabbedPage>

Yukarıda gördüğünüz gibi her 5 adet NavigationPage var. Her birinin Icon, Title ve argument yani göstereceği sayfa olarak da proje içerisinde oluşturmuş olduğum ContentPage lerin isimleri mevcut. Bu isimleri views:FeedView şeklinde göstermemizi sağlayan da yukarıda tanımladığımız namespecimiz :

xmlns:views=”clr-namespace:ConfinstaApp.Views”

Bunların dışında bu uygulamanın ana navigasyonunu belirlediğimiz bu sayfada daha da farklı şeyler yok.

Uygulamamızın App.xaml tarafında açılış sayfası olarak bu TabbedPage i miz set edilmiş durumda. İlk açılacağı sayfada xaml tarafına eklediğiniz ilk NavigationPage oluyor.

 public App()
    {
      InitializeComponent();
      MainPage = new MainPage();
    }

Uygulamanın ana çatısını gördükten sonra gelelim sayfalarımıza.

İlk sayfamız FeedView sayfamız.  Bu sayfanın xaml tarafını bakalım ve üzerinden konuşalım. Ekrandaki tüm akış aslında tek bir Grid içerisinde. 2 satır lı bu grid in içerisinde en üstte kullanıcıların yuvarlak profil imajlarının olduğu horizontal bir scrollView diğer satırda da bir ListView var. List view ın içerisinde DataTemplate  olarak 6 satırlık bir Grid var. Burada ki tek trik olan satır 2. satır. Çünkü burada farklı durumlara göre farklı içerikler basıyorum. Bunları ne şekilde yönettiğimi hemen aşağıda codebehind tarafına ve viewmodel tarafına geçince açıklayacağım. Ama aslında özetle bu satır da üst üste konulmuş,

 • ImageView
 • CarouselView
 • VideoView

var. Bunların hangisinin gösterilip hangisin gizleceneği de bu ListView Datasource olarak  verdiğim CardItem ismindeki sınıfın propertylerine bağlı. Bu kadar.

<NavigationPage.TitleView>
    <StackLayout HorizontalOptions="FillAndExpand" Orientation="Horizontal" Padding="10,0,10,0" Spacing="10">
      <Image Source="1ss.png" HorizontalOptions="StartAndExpand" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
      <Label Text="Confinsta" FontSize="Medium" TextDecorations="Underline" FontAttributes="Bold" HorizontalOptions="CenterAndExpand" VerticalOptions="Center" Margin="0,0,25,0"/>
      <Image Source="17.png" HorizontalOptions="End" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
      <Image Source="3ss.png" HorizontalOptions="End" WidthRequest="25" HeightRequest="25"></Image>
    </StackLayout>
  </NavigationPage.TitleView>

  <ContentPage.Content>
    <Grid>
      <Grid.RowDefinitions>
        <RowDefinition Height="80"></RowDefinition>
        <RowDefinition Height="*"></RowDefinition>
      </Grid.RowDefinitions>

      <ScrollView Orientation="Horizontal" Grid.Row="0" HorizontalScrollBarVisibility="Never">
        <StackLayout Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10">
          <StackLayout>
            <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/72.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
            <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="portraits" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Black"></Label>
          </StackLayout>
          <StackLayout>
            <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/1.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
            <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="women" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Black"></Label>
          </StackLayout>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/25.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/48.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/86.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/72.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/1.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/44.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/25.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/48.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/86.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
          <controls:CircleImage BorderThickness="2" BorderColor="#ab423f" Source="https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg" Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>
        </StackLayout>
      </ScrollView>

      <ListView x:Name="ItemsListView" 
           Grid.Row="1"
           ItemsSource="{Binding CardItems}"
           SelectionMode="None"
           SeparatorVisibility="None"
           HasUnevenRows="true"
           RefreshCommand="{Binding LoadCardItemsCommand}"
           IsPullToRefreshEnabled="true"
           IsRefreshing="{Binding IsBusy, Mode=OneWay}"
           CachingStrategy="RecycleElement">
        <ListView.ItemTemplate>
          <DataTemplate>
            <ViewCell Appearing="ViewCell_Appearing">
              <Grid RowSpacing="5">
                <Grid.RowDefinitions>
                  <RowDefinition Height="50"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="320"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                  <RowDefinition Height="Auto"></RowDefinition>
                </Grid.RowDefinitions>

                <!--ROW 1-->
                <StackLayout Grid.Row="0" Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10,5,10,5" HorizontalOptions="FillAndExpand">
                  <controls:CircleImage BorderThickness="2" 
                           BorderColor="#33ccff" 
                           Source="{Binding ProfileImageUrl}" 
                           Aspect="AspectFill"></controls:CircleImage>

                  <Label Text="{Binding Name}" 
                      FontSize="Small" 
                      TextColor="Black"
                      VerticalOptions="Center"></Label>

                  <Image HorizontalOptions="EndAndExpand" WidthRequest="22" HeightRequest="20" Aspect="AspectFit" Source="10.png">
                    <Image.GestureRecognizers>
                      <TapGestureRecognizer Tapped="MenuTapped"></TapGestureRecognizer>
                    </Image.GestureRecognizers>
                  </Image>
                </StackLayout>
                
                <!--ROW 2 Image, Slide or Video (indicator and error label for video errors and loadings.)-->
                <Image Grid.Row="1"
                    Source="{Binding ImageUrl}"
                    IsVisible="{Binding IsSinglePhotoPost}"
                    Aspect="AspectFill"
                    BackgroundColor="Black">
                  <Image.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>
                  </Image.GestureRecognizers>
                </Image>

                <forms:VideoView x:Name="videoView"
                         Grid.Row="1" 
                         IsVisible="{Binding IsVideoPost}"
                         HorizontalOptions="FillAndExpand"
                         VerticalOptions="FillAndExpand"
                         AspectMode="AspectFill">
                  <forms:VideoView.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>  
                  </forms:VideoView.GestureRecognizers>
                </forms:VideoView>

                <carousel:CarouselViewControl x:Name="carouselView"
                               Orientation="Horizontal" 
                               InterPageSpacing="0" 
                               ShowIndicators="True"
                               IndicatorsShape="Circle"
                               IndicatorsTintColor="White"
                               CurrentPageIndicatorTintColor="Black"
                               Grid.Row="1" 
                               IsVisible="{Binding IsMultiPhotoPost}"
                               ItemsSource="{Binding PhotosItemsSource}">
                  <carousel:CarouselViewControl.ItemTemplate>
                    <DataTemplate>
                      <Image 
                          Source="{Binding PhotoUrl}"
                          Aspect="AspectFill"
                          BackgroundColor="Black"></Image>
                    </DataTemplate>
                  </carousel:CarouselViewControl.ItemTemplate>
                  <carousel:CarouselViewControl.GestureRecognizers>
                    <TapGestureRecognizer Tapped="TapGestureRecognizer_Tapped"></TapGestureRecognizer>
                  </carousel:CarouselViewControl.GestureRecognizers>
                </carousel:CarouselViewControl>

                <ActivityIndicator Grid.Row="1"
                          VerticalOptions="Center"
                          Color="Black"
                          HorizontalOptions="Center"
                          IsVisible="{Binding IsVideoBuffering}"
                          IsRunning="{Binding IsVideoBuffering}"></ActivityIndicator>

                <Label Text="There is an error occured while loading the video" 
                    Grid.Row="1"
                    IsVisible="{Binding ErrorOnVideoLoadBindable}"
                    FontSize="Small" 
                    TextColor="Gray"
                    VerticalOptions="Center"
                    HorizontalOptions="Center"></Label>

                <!--ROW 3 function buttons-->
                <StackLayout Grid.Row="2" Orientation="Horizontal" Spacing="10" Padding="10,0,10,0">
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="2.png"></Image>
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="5.png"></Image>
                  <Image WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="3.png"></Image>

                  <Image HorizontalOptions="EndAndExpand" WidthRequest="23" HeightRequest="23" Aspect="AspectFit" Source="4.png"></Image>
                </StackLayout>

                <!--ROW 4 like count label-->
                <Label Grid.Row="3"
                    Text="{Binding LikeCount, StringFormat='{0} likes'}" 
                    IsVisible="{Binding HaveLike}" 
                    FontSize="Micro" 
                    Margin="10,0,10,0"
                    TextColor="Black"></Label>

                <!--ROW 5 Showcase command-->
                <StackLayout Grid.Row="4" IsVisible="{Binding HaveComment}" Spacing="10" Padding="10,0,10,0" Orientation="Horizontal">
                  <Label
                    Text="{Binding ShowcaseComment.Name}" 
                    MinimumWidthRequest="100"
                    FontSize="Micro" 
                    FontAttributes="Bold"
                    TextColor="Black"></Label>

                  <Label
                    Text="{Binding ShowcaseComment.Comment}" 
                    FontSize="Micro" 
                    LineBreakMode="TailTruncation"
                    MaxLines="2"
                    TextColor="Black"></Label>
                </StackLayout>

                <!--ROW 6 More Comment Selection-->
                <Label Grid.Row="5"
                    Margin="10,0,10,15"
                    Text="{Binding CommentCount, StringFormat='View all {0} comments'}" 
                    IsVisible="{Binding HaveMoreComment}" 
                    FontSize="Micro" 
                    TextColor="Gray"></Label>

              </Grid>
            </ViewCell>
          </DataTemplate>
        </ListView.ItemTemplate>
      </ListView>
    </Grid>

Uygulamanın FeedView sayfasında herşey aslında aşağıdaki 3 model üzerinden dönüyor. INotifyPropertyChanged imlplemente etmiş bir CardItem ve buna bağlı CardComment ve Photos sınıfları mevcut. FeedView gösterilmek üzere örneğin kolaylıktan çıkmaması için 3 farklı post tipi düşündüm.

Bir Card yani FeedView da listelenecek herbir görsel şu 3 tiptten biri olabilir.

 • Tek fotoğraflı içerik
 • Birden çok fotoğralı içerik
 • Video lu içerik

Bu üçü şuan kod tarafında hardcoded gömülmüş durumda. Bu tabii ki daha doğru bir yazılım pattern i uygulanarak çözülmeli gerçek hayat örneğinde çünkü her yeni gelecek olan içerik tipi için benim xaml ve .cs taraflarına çok d okunmyor olmam lazım. Ama dediğim gibi bu Confinsta App in amacı tamamen önyüz de nelerin ne kadar hızlı yapılabileceğini göstermek olduğundan buralara takılmayınız.

  public class CardItem : INotifyPropertyChanged
  {
    public string ProfileImageUrl { get; set; }
    public string ImageUrl { get; set; }
    public string VideoUrl { get; set; }

    private bool isVideoBuffering;
    public bool IsVideoBuffering
    {
      get => isVideoBuffering;
      set
      {
        isVideoBuffering = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    private bool errorOnVideoLoad;

    public bool ErrorOnVideoLoad
    {
      get { return errorOnVideoLoad; }
      set
      {
        errorOnVideoLoad = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }


    public string Name { get; set; }
    public int LikeCount { get; set; }
    public List<CardComment> Comments { get; set; }
    public List<Photos> PhotosItemsSource { get; set; }
    public bool IsSinglePhotoPost { get; set; }
    public bool IsVideoPost { get; set; }
    public bool IsMultiPhotoPost { get; set; }
    public bool ErrorOnVideoLoadBindable => ErrorOnVideoLoad && IsVideoPost;

    public CardComment ShowcaseComment => Comments?.FirstOrDefault() ?? new CardComment();
    public bool HaveComment => Comments?.Count > 0;
    public bool HaveMoreComment => Comments?.Count > 1;
    public bool HaveLike => LikeCount > 0;
    public int CommentCount => Comments != null ? Comments.Count : 0;

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;

    public void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = "")
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }

  }

  public class CardComment
  {
    public string Name { get; set; }
    public string Comment { get; set; }
  }

  public class Photos
  {
    public string PhotoUrl { get; set; }
    public string Title { get; set; }
  }

Yukarıdaki 3 modelin ve FeedView sayfasının arasında bir FeedViewModel ilimiz olacak. Hemen aşağıda onu da paylaşacağım ama bundan önce size FeedView un .cs tarafında neler bunları göstereyim.

Video oynatma işlemi için MediaManager pluginini kullandığımı söylemiştim. Genel olarak .cs tarafında 3 field ım var. Biri ViewModel in kendisi. Initialize edip, BindingContext e atıyorum, xaml tarafında Bindingleri buradan yöneteceğim. Biri IPlaybackController MediaManager a ait bir interface ki aslında CrossMediaManager.Current.PlaybackController olarak atanmış.

Bir diğeri de ListView içerisinde her bir item gösterilirken sakladığım o an ki CardItem. Bunu dışarıda tanımlayıp aşağıda ViewCell_Appearing event inde her bir yeni item geldiğinde değiştiriyor olmamın tek sebebi, PlayBackControllerın status_changed inde o anki statuse göre bazı propertylerini değiştirmek. Mesela video load olurken bir hata olduğunda, uygulama üzerinde video bastığım yerde “Yüklenirken bir hata oluştu” demek için bir label var ve bu label ın görünüp görünmemesi CardItem daki ErrorOnVideoLoadBindable propertysine bağlı, yada aynı şekilde video yüklenirken tam ortada bir ActivityIndicator göstereceğim, video nun load olduğunu göstermek için, bunun için de CardItem IsVideoBuffering properysinin değerini bu statuschanged anında değiştirip, önyüzde activity indicator ın görünüp görünmeyeceğini kontrol ediyorum. VideoPlayer ve ViewCellAppearing eventlari dışında 2 event daha var. Bunlarda video oynarken oradaki item a tıklandığında videonun sesini kapatmak için, bir diğeri de 3 noktalı imaja basıldığında bir ActionSheet göstermek için.

    FeedViewModel viewModel;
    private IPlaybackController PlaybackController => CrossMediaManager.Current.PlaybackController;
    private CardItem CurrentItem;
    public FeedView()
    {
      InitializeComponent();

      BindingContext = viewModel = new FeedViewModel();
    }

    protected override void OnAppearing()
    {
      base.OnAppearing();
      CrossMediaManager.Current.StatusChanged += Current_StatusChanged;
    }

    private void Current_StatusChanged(object sender, Plugin.MediaManager.Abstractions.EventArguments.StatusChangedEventArgs e)
    {
      switch (e.Status)
      {
        case MediaPlayerStatus.Stopped:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Paused:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Playing:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Loading:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = true;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Buffering:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = true;
          break;
        case MediaPlayerStatus.Failed:
          CurrentItem.IsVideoBuffering = false;
          CurrentItem.ErrorOnVideoLoad = true;
          break;
        default:
          break;
      }
    }

    private async void ViewCell_Appearing(object sender, EventArgs e)
    {
      if (sender is ViewCell cell)
      {
        CurrentItem = cell.BindingContext as CardItem;

        var videoView = cell.View.FindByName("videoView");
        bool IsVideoContent = (cell.BindingContext as CardItem).IsVideoPost;

        if (videoView != null && IsVideoContent)
        {
          videoView.Source = CurrentItem.VideoUrl;
          await CrossMediaManager.Current.Play(CurrentItem.VideoUrl, MediaFileType.Audio, ResourceAvailability.Remote);
        }
        else
        {
          if (CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Loading || 
            CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Buffering ||
            CrossMediaManager.Current.Status == MediaPlayerStatus.Playing)
          {
            await CrossMediaManager.Current.Stop();
            CurrentItem.ErrorOnVideoLoad = false;
          }
        }
      }
    }

    private async void TapGestureRecognizer_Tapped(object sender, EventArgs e)
    {
      CrossMediaManager.Current.VolumeManager.Mute = !CrossMediaManager.Current.VolumeManager.Mute;      
    }

    private async void MenuTapped(object sender, EventArgs e)
    {
      await DisplayActionSheet(string.Empty, "Cancel", "Unfollow", "Share to Facebook", "Share to Whatsapp", "Copy Link", "Turn On Post Notifications", "Report");
    }
  }

ViewModel aşağıdaki gibi. Sadece dummy data ile bir ObservableCollection tipindeki CardItem listemi doldurduğum bir LoadCardItems metodu. bir de ListView ın RefreshCommand ine bind ettiğim bir ExecuteLoadCardItemsCommand command i mevcut. Bir de sadece IsBusy kontrolü yaptığım bir BaseViewModel im var.

public class FeedViewModel : BaseViewModel
  {
    public ObservableCollection CardItems { get; set; }
    public Command LoadCardItemsCommand { get; set; }

    public FeedViewModel()
    {
      CardItems = new ObservableCollection();

      LoadCardItems();

      LoadCardItemsCommand = new Command(() => ExecuteLoadCardItemsCommand());
    }

    private void LoadCardItems()
    {
      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/29.jpg",
        Name = "Ashley Cole",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539604880233-d282d9bac272?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=902aa0705d67ac390c0170c68aa4907f&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "name orlk", Comment = "orduk plsd durol solre lorem ipsum doler ot durol solre ler amet durol solre lorem ipsum orduk plsd durol solre lorem ipsum doler"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre lorem ipsum doler amet durol solre lorem ipsum orduk plsd durol solre lorem ipsum doler amet durol solre " }
        },
        LikeCount = 13,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/51.jpg",
        Name = "Kevin Spacey",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "brad", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" },
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" }
        },
        LikeCount = 99,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/91.jpg",
        Name = "Brad Pitt",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80",
        LikeCount = 4,
        IsSinglePhotoPost = true
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/84.jpg",
        Name = "Anniston Jeniffer",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539576282236-40272d2dbe7e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=9cee2739772eb498885974c2f2542a83&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "jeniffer", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
          new CardComment { Name = "suhlt sooa", Comment = "orduk plsd durol solre" }
        },
        LikeCount = 12,
        IsVideoPost = true,
        VideoUrl = "http://clips.vorwaerts-gmbh.de/big_buck_bunny.mp4"
      });

      CardItems.Add(new CardItem
      {
        ProfileImageUrl = "https://randomuser.me/api/portraits/women/84.jpg",
        Name = "Chris Yang",
        ImageUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539603094258-e61b393cbd52?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=72d48ccd425134d86f1c5f82e0103e38&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80",
        Comments = new List {
          new CardComment { Name = "Anniston", Comment = "lorem ipsum doler amet"},
        },
        LikeCount = 1,
        IsMultiPhotoPost = true,
        PhotosItemsSource = new List {
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539576282236-40272d2dbe7e?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=9cee2739772eb498885974c2f2542a83&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539603094258-e61b393cbd52?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=72d48ccd425134d86f1c5f82e0103e38&auto=format&fit=crop&w=1050&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539593608687-ccae798ff3ba?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=abbf25cb0a9e3f706263ff5fa81bf9d9&auto=format&fit=crop&w=1051&q=80"},
          new Photos { Title = "", PhotoUrl = "https://images.unsplash.com/photo-1539608170043-f55d83afe1c9?ixlib=rb-0.3.5&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&s=89a54fa339be3dde93fa137a213655c7&auto=format&fit=crop&w=1189&q=80"}
        }
      });
    }

    void ExecuteLoadCardItemsCommand()
    {
      if (IsBusy)
        return;

      IsBusy = true;

      LoadCardItems();

      IsBusy = false;
    }

  }

BaseViewModel de şu şekilde. Sadece INotify… dan imlemente olan bir sınıf. Encapsulate edilmiş bir adet isBusy field ve propery si var.

  public class BaseViewModel : INotifyPropertyChanged
  {

    bool isBusy = false;
    public bool IsBusy
    {
      get => isBusy;
      set
      {
        isBusy = value;
        OnPropertyChanged();
      }
    }

    public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged;
    protected void OnPropertyChanged([CallerMemberName] string propertyName = "")
    {
      PropertyChanged?.Invoke(this, new PropertyChangedEventArgs(propertyName));
    }
    

Uygulamanın navigation yapısını ve FeedView dediğimiz ana sayfasını görmüş olduk. Bir sonraki post um da Confinsta uygulamasının detaylarına devam edeceğim.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.