Erhan Ballıeker

Xamarin.Workbook ile UrhoSharp Örnekleri Bölüm 1.

Herkese Merhaba,

Bundan önce UrhoSharp’ın temellerinden, Xamarin Workbook‘tan bahsetmiştim. Bu yazıdan önce UrhoSharp Giriş ve Xamarin Workbook Giriş yazılarımı okumanızda fayda var. Bu yazımda biraz daha yoğun görsellik içeren bir örnek yapacağım. UrhoSharp’ta Shapes, Actions ve Physics namespace’lerinden bahsedeceğim. Yeni bir workbook açıp (Console .Net Framework) UrhoSharp paketini nuget package manager’dan indiriyoruz.

Önce örneğimizde kullanacağımız namespacelerimizi workbook’umuza ekliyoruz.

using Urho;
using Urho.Shapes;
using Urho.Actions;
using Urho.Physics;

Şimdi daha önceki örneklerimizde görmüş olduğumuz SimpleApplication sınıfı yardımı ile 3D canvas’ımızı oluşturuyoruz.

 var app = SimpleApplication.Show(new ApplicationOptions{
       Width = 750,
       Height = 750
      });

Canvas’ımız oluştuktan sonra, SimpleApplication nesnesinin bizim için oluşturduğu CameraNode’unun Position ve Direction property’lerini değiştirelim.

app.CameraNode.Position = new Vector3(0, 0, -5);
app.CameraNode.SetDirection(new Vector3(0, 0, 1));

SimpleApplication’ın oluşturduğu RootNode’un Position değerinin default’da nasıl oluştuğuna bakalım.

possss

Gördüğünüz gibi RootNode (0,-2,8) koordinatlarına eklenmiş. Bunu Origine taşıyalım.

 app.RootNode.Position = new Vector3(0,0,0);

Şimdi SimpleApplication’ın oluşturduğu CameraNode ve bu node’a eklediği light’ı silip biz kendimiz oluşturalım. Light component’imi direk Scene’e tanımlamak istiyorum. Hatırlatayım Light tipi default olarak Point tanımlanırdı ama biz bunu Directional olarak tanımlayalım.

// Camera Node a ait tüm child node ları siliyoruz
app.CameraNode.RemoveAllChildren();

// directional light'ı Scene'e eklemeden önce kaldırıyoruz. Hatırlarsanız bu işlemleri workbook taki her bir hücrenin birden çok kez çalışması sebebi ile, duplicate node'lar oluşturmamak için yapıyorduk.
app.Scene.RemoveChild(app.Scene.GetChild("directionalLight"));
Node lightNode = app.Scene.CreateChild("directionalLight");

// Light Node'uma Light Componenti ekliyorum.
Light light = lightNode.CreateComponent();
light.LightType = LightType.Directional;
light.Color = new Color(0.65f, 0.65f, 0.65f);

// 3D sahnelerde genellikle ışık, oyuncunun sol omzunun üzerinden geliyormuş gibi bir yönde set edilir. Bunun için,aşağıdaki şekilde bir Vector3 tanımlıyorum.
lightNode.SetDirection(new Vector3(2, -3, 1));

// Simple Application tarafından oluşturulan Zone nesnesinin Ambient color rengini veriyorum. Bunun light componentinin Color değeri ile toplamının 1'i geçmemesine dikkat edin. Aksi halde normalden fazla parlak bir sahneniz olacaktır.
app.Zone.AmbientColor = new Color(0.35f, 0.35f, 0.35f);

Oluşan 3D canvas’da mouse ile kamerayı hareket ettirebilme özelliği vardır. Mouse’ın sol tuşuna basılı tutarak hareket ettirirseniz camera’nın oynadığını farkedeceksiniz. Ben cameranın oynamasını değil, Mouse’u hareket ettirdiğimde 3D ortamı daha iyi anlamak için RootNode nesnemi Rotate etmek istiyorum.

//Önce Mouse hareketiyle cameranın oynamaması için aşadağıki SimpleApplication nesnesinde aşağıdaki değişikliği yapıyorum
app.MoveCamera = false;

Şimdi mouse’un sol tuşuna basılı halde hareket ettiğimde, RootNode’u hareket ettirecek event handler’ı oluşturacağım. Sonrasında da bu event handler SimpleApplication objesinin Update event’ine atayacağım. Bu update metodu, UrhoSharp’ın Game Loop’unda tetiklenen event’dir. Normal bir UrhoSharp application’da OnUpdate metodunu override ederek de ilerleyebilirsiniz. Bu metot sahnedeki obje ve animasyon yoğunluğuna bağlı olarak saniyede pek çok kere çalışabilmektedir.

//Update event ine atayacağım event handler ı tanımlıyorum.
void ProcessMouseMovement(UpdateEventArgs args)
{
  //Gelen input Mouse un sol tuşu ise..
  if (app.Input.GetMouseButtonDown(MouseButton.Left))
  {
    //Mouse un X ve Y koordinatları ile 2 boyutlu bir vektör tanımlıyorum. Y değerine, mouse un Y değerinin negatifini set ediyorum, çünkü mouse u yukarı oynattığımda aşağıyı, aşağı oynattığımda yukarıyı göstermek istiyorum.
    Vector2 mouseMove = new Vector2(app.Input.MouseMove.X, -app.Input.MouseMove.Y);
    
    //Her bir piksel için 1 derece kabul ediyorum
    float angle = mouseMove.Length; 

    if (angle > 0)
    {
      //Aşağıda bir vector3 tanımlıyorum, Z her zaman 0, fakat RootNode a döndürme hareketi yaptıracağım için, X ekseninde mouse u hareket ettirdiğim Y ekseni etrafında döndürüyor olucam bu yüzden X değerine mouse hareketinin Y değerini veriyorum, aynı şekilde de Y değeri yerine mouse hareketinin negatifi X değerini veriyorum.
      Vector3 axis = new Vector3(mouseMove.Y, -mouseMove.X, 0);
      app.RootNode.Rotate(Quaternion.FromAxisAngle(axis, angle), TransformSpace.Parent);
    }
  }
}

Tekrar workbook’taki her bir hücrenin tekrar tekrar çalışabilir olmasından dolayı biraz reflection ile SimpleApplication’ın Update event’ini kaldırıyorum.

using System.Reflection;
FieldInfo field = typeof(Application).GetField("Update", BindingFlags.Instance | BindingFlags.NonPublic);
field.SetValue(app, null);

//Event i kaldırdıktan sonra tekrar Upadte event ine hazırldağım event handler set ediyorum.
app.Update += ProcessMouseMovement;

Peki, Canvas’ımızı oluşturduktan sonra oldukça hazırlık kodu yazdık. Birkaç farklı şeyi de irdelemiş olduk. Artık düz bir çizgiden fazlasını yapmaya başlayalım. Önce kod ile ekrana bir üçgen çizelim. Scene’deki 3 boyutu daha iyi algılamamız için tüm eksenler yönünde farklı renklerde çizgiler çizelim. Sonrasında da Urho.Shapes namespace’i ile neleri daha kolay yapabiliriz bir bakalım.

 //üçgenin noktalarını bir VertexBuffer.PositionNormalColor dizi olarak tanımlayalım.
VertexBuffer.PositionNormalColor[] vertices = {
 new VertexBuffer.PositionNormalColor{
 Position = new Vector3(-3,0, 5),
 Color = Color.Blue.ToUInt()
 },
 new VertexBuffer.PositionNormalColor{
 Position = new Vector3(0 ,3, 5),
 Color = Color.Yellow.ToUInt()
 },
 new VertexBuffer.PositionNormalColor{
 Position = new Vector3(3, 0, 5),
 Color = Color.Red.ToUInt()
 },
};
// Z eksenine göre 5 değerinde, yani ekrandan 5 birim uzaklıkta, Tabanı X ekseninde ve yüksekliği Y eksenin 3. birimde olacak şekilde 3 vertex tanımladım.

Şimdi VertexBuffer objemizi oluşturalım.

 var vertexBuffer = new VertexBuffer(Application.CurrentContext, false);
vertexBuffer.SetSize((uint)vertices.Length, ElementMask.Position | ElementMask.Normal | ElementMask.Color);
vertexBuffer.SetData(vertices);
//Bu sefer oluşturduğum vertex in Color değerinide kullandığım için, Position ve Normal flag leri yanında ElementMask.Color flag ini de vertexBuffer ın Size ını set ederken, eklemem gerekiyor.

Şimdi Geometry objemizi oluşturup bu üç vertex’i, üçgen olarak birleştirmek istediğimi söyleyeceğim.

 var geometry = new Geometry();
geometry.SetVertexBuffer(0, vertexBuffer);
geometry.SetDrawRange(PrimitiveType.TriangleList, 0, 0, 0, (uint)vertices.Length, true);
//SetDrawRange metodu ile bu iç noktayı TriangleList olarak birleştirmek istediğimi söyledim. Yani vertices dizimde 9 vertex im olsa idi, her bir üçlü bir üçgen oluşturacaktı.

Sırada bu geometriyi kullanacak Model objemizi oluşturmak var.

 var model = new Model();
model.NumGeometries = 1;
model.SetGeometry(0, 0, geometry);
model.BoundingBox = new BoundingBox(new Vector3(0,0,0), new Vector3(1,1,1));

Şimdi Material objemi zioluşturucağım. Bunu yaparken yine bir bitmap kullanmayıp sadece bir renkten türeyen Material nesnesi oluşturacağım.

 var material = Material.FromColor(Color.Green);

Artık bu model ve material objelerini birleştireceğim static model nesnemizi yaratmam ve bu nesneyi ekranda bir node’a eklemem gerek. Şimdi bunu yapalım. Node’u eklemeden önce silmeyi unutmayalım.

app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("triangleNode"));
//GetChild metodu ilgili node u bulamazsa null dönecek ama bu RemoveChild metodu için sorun değil, işlem doğrudan ignore edilir.

//Node u oluşturuyorum.
var triangleNode = app.RootNode.CreateChild("triangleNode");

//Static Model componentimi oluşturuyorum.
var triangle = triangleNode.CreateComponent();

//model i set edelim.
triangle.Model = model;

//material ı set edelim.
triangle.SetMaterial(material);

tşranglecolor
Tüm bu işlemlerden sonra ekranda yeşil bir üçgen gördük. İstersek mouse’un sol tuşuna basılı tutarak RootNode’un rotate edip üçgenimizin etrafını gezebiliriz. Fakat bir şeye dikkat ettiniz mi? Vertex’leri tanımlarken her birine birer Color atamıştım, fakat en sonunda Material oluştururken verdiğim Yeşil renk bu değerleri ezmiş oldu. Bunu ortadan kaldırmak için yapmam gereken Material bir Technique set etme olacak.

//NoTextureVCol değerindeki NoTexture bir bitmap kullanma demek, VCol kısmı ise Vertex Color kullan demek. 
material.SetTechnique(0, CoreAssets.Techniques.NoTextureVCol, 1, 1);

//Bu kodu çalıştırdığımda vertexlerin renklerininde olaya dahil olduğunu göreceğim.Fakat yeşil rengi ortadan kaldırmak için Material'ı oluştururken renksiz bir instance oluşturmak gerek. Yukarıda Materail ı tanımlarken bu değişikliği yapıp tekrar deneyip görmenizi öneririm.Bunu yaptığınızda tamamen Kırmızı sarı ve mavi renklerinin karışımı resimdeki gibi bir üçgen göreceksiniz.

Şimdi yukarıda bahsettiğimiz gibi, tüm eksenler boyunca farklı renklerde çizgiler çizelim ki RootNode u hareket ettirdikçe 3D sahneyi daha rahat algılayabilelim. Bunun için her bir eksen yönünde -50, +50 aralığında çizgiler çizmemiz yeterli olacaktır.

//Tüm vertexleri ekleyeceğim listeyi oluştuyorum...
var lineVertices = new List();

-50, + 50 aralığında eksenleri çizelim demiştik. Şimdi bu döngüyü kurup vertex’lerimizi yukarıda tanımladığımız listeye ekleyelim ama bunun da öncesinde tüm eksenleri tanımladığım basit bir dizi oluşturalım. Sonuçta her bir eksen için, bu -50 +50 döngüsü çalışmalıdır. Döngünün sonunda elimde her bir eksen 100 tane totalde 300 adet vertices olmalı.

Vector3[] unitLineVertices = {Vector3.UnitX, Vector3.UnitY, Vector3.UnitZ};

Satırın çıktısında gördüğünüz gibi, her bir eksen bir birim vektör tanımlamak için oluşturulmuş UnitX, UnitY,  UnitZ field’larından yararlandım. Bu birazdan vector oluştururken de işimize yarayacak.

foreach(var unitVector in unitLineVertices)
{
  for(int i = -50; i < 50; i++)   
   {     
      //yeni bir vertex oluşturuyorum.    
      var lineVertex = new VertexBuffer.PositionNormalColor  
      {      
         Position = i * unitVector, //int * birim vector = Vector3.. ör: i = 5 için Position = (1,0,0) * 5 => (5,0,0) olacak. 

      //X eksenindeysem kırmızı, Y eksenindeysem Yeşil, Z eksenindeysem mavi bir çizgi istiyorum.
      Color = unitVector == Vector3.UnitX ? Color.Red.ToUInt() : (unitVector == Vector3.UnitY ? Color.Green.ToUInt() : Color.Blue.ToUInt())
    };

    lineVertices.Add(lineVertex);
  }
}

Şimdi yukarıdaki sırayla gidelim (VertexBuffer -> Geometry -> Model -> Material -> Static Model -> Node). Bu sefer dikkat etmemiz gereken tek şey: Geometry objemizi oluştururken PrimitiveType olarak LineList kullanmak olacak.

var lineVertexBuffer = new VertexBuffer(Application.CurrentContext,false);
lineVertexBuffer.SetSize((uint)lineVertices.Count, ElementMask.Position |ElementMask.Normal |ElementMask.Color, false);
lineVertexBuffer.SetData(lineVertices.ToArray());

var lineGeometry = new Geometry();
lineGeometry.SetVertexBuffer(0, lineVertexBuffer);
lineGeometry.SetDrawRange(PrimitiveType.LineList, 0, 0, 0, (uint)lineVertices.Count, true);

var lineModel = new Model();
lineModel.NumGeometries = 1;
lineModel.SetGeometry(0, 0, lineGeometry); 
lineModel.BoundingBox = new BoundingBox(new Vector3(0,0,0), new Vector3(1,1,1));

var lineMaterial = new Material();
lineMaterial.SetTechnique(0, CoreAssets.Techniques.NoTextureVCol, 1, 1);

app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("lineNode"));
var lineNode = app.RootNode.CreateChild("lineNode");

var line = lineNode.CreateComponent();
line.Model = lineModel;
line.SetMaterial(lineMaterial);

Yukarıda farklı birşey yapmadık. Bu kodu çalıştırdığımızda, istediğimiz 100 birimlik tüm eksenlerimizde farklı renklerde çizgiler çizmiş olduk. Üçgenimizin tam olarak Z eksenin +5 değerinde olduğunu daha rahat görebiliriz. Mouse ile biraz oynayarak sahnemizi gezebiliriz.

triangle2

Biraz da Urho’nun kendi Shape namespace’inden faydalanıp daha az kod ile daha fazla şey yapma vakti geldi. Şimdi origin’e bir adet küre ekleyelim. Bunun için Urho.Shapes namespace’in altındaki Sphere Component’ini kullanacağız. Sphere gibi 8 adet hazır shape mevcut. Biz bu örnekte hepsini görmeyeceğiz ancak sizin hepsini ekrana ekleyip görmenizde, el alışkanlığı kazanmanız fayda var.

//Direk olarak küremi koyacağım Node u üreterek işe başlıyorum.
app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("sphereNode"));
var sphereNode = app.RootNode.CreateChild("sphereNode");

//StaticModel componenti yerine, bu component ten türeyen ama farklı özelliklere de sahip olan Sphere Componentini ekliyorum node'uma
var sphere = sphereNode.CreateComponent();
sphere.Color = Color.Blue;
//Bu componentin Color propertysi sayesinde direk renk set edebiliyorum. StaticModel Componentinde normalde böyle bir property yok. Material kullanıyordum renk bitmap vb set etmek için.

Vee bu kadar. Tam olarak orijinde, 1 birim çapında, mavi bir kürem oluştu bile.
Şimdi birde küp ekleyelim ve ona biraz animasyon katalım.

app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("boxNode"));

var boxNode = app.RootNode.CreateChild("boxNode");
var box = boxNode.CreateComponent();
box.Color = Color.Red;

//boxnode un position değerini değiştirelim.
boxNode.Position = new Vector3(3,3,3);

Ekranda kırmızı bir box nesnesini görebiliriz. Şimdi biraz animasyon katalım. Animasyonu yaratırken Node nesnesinin FiniteTimeAction objesini kullanacağız. Birden çok action’ı node’a set edebiliriz.

FiniteTimeAction boxAction = 
  new RepeatForever(
    //Rotate by action ı ile rotation animasyonunu ekliyorum.
    new RotateBy(duration: 5, //Animasyonun kaç saniyede tamamlanmasını istediğimi söylüyorum.
           deltaAngleX: 0,
           deltaAngleY: 360,//Y ekseni etrafında 360 derece dönecek ve sürekli çalışacak bir action oluşturuyorum.
           deltaAngleZ: 0
    )
  );

//Önce tüm action ları siliyoruz.
boxNode.RemoveAllActions();

//Sonrada action'ı node a ekliyorum.
boxNode.RunActions(boxAction);

Şimdi de, 100 X 100’lük bir yüzey (düzlem) oluşturalım. Sonra da bu yüzeyin fizik kanunları ile etkilenmesi için rigid body ve collision shape’ini tanımlayıp bu düzlemimiz gibi bir de sphere oluşturup onu da yerçekiminden etkilenip yüzeye düşecek şekilde tasarlayalım.

app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("planeNode"));

var planeNode = app.RootNode.CreateChild("planeNode");
var plane = planeNode.CreateComponent();
plane.Color = Color.Green;

//100X100 lük olsun demiştik. Scale i değiştirelim.
planeNode.SetScale(100);

//Bu noktadan itibaren yeşil düzlemimiz canvasımızda belirdi.Şimdi rigidBody ve collision shape componentlerimiz tanımlayalım.
//RigidBody
var planeRigidBody = planeNode.CreateComponent();

//CollisionShape nesnesi, modelimizin diğer modeller ile etkileşim sınırlarını belirler.
var planeCollisionShape = planeNode.CreateComponent();
planeCollisionShape.SetStaticPlane(new Vector3(100,0,100), Quaternion.Identity);

Şimdi yerçekiminden etkilenecek ve yüzeye düşecek küremizi oluşturalım.

app.RootNode.RemoveChild(app.RootNode.GetChild("rigidSphereNode"));
var rigidSphereNode = app.RootNode.CreateChild("rigidSphereNode");
rigidSphereNode.SetScale(2);
rigidSphereNode.Position = new Vector3(-3,5,2);

var rigidSphere = rigidSphereNode.CreateComponent();
rigidSphere.Color = Color.Yellow;

var sphereRigidBody = rigidSphereNode.CreateComponent();
sphereRigidBody.Mass = 1;

var sphereCollisionShape = rigidSphereNode.CreateComponent();
sphereCollisionShape.SetSphere(2, Vector3.Zero, Quaternion.Identity);

Yukarıdaki kod bloğunu da çalıştırdığımızda sarı bir kürenin ekranda belirip plane üzerine düştüğünü ve rootnode’ un rotasyonu olduğu yöne doğru kaydığını görüyoruz.triangle4

Yazıda oluşturduğum workbook’u buradan indirebilirsiniz.

Bir sonraki yazımda görüşmek üzere.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: